nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

نمایشنامه خوانی به نیت امر خیر

اجرای نمایشنامه خوانی در هفت شب .

روح الله جعفری به نیت امر خیریه , هفت نمایشنامه کلاسیک را با بازیگران قدیمی و جدید به خوانش می گذارد.من در سه نمایش پیشنهادی او  حضور دارم. تعداد بازیگران این هفت نمایش بسیار زیادند و هماهنگی کردن با آنهایی که خود کار دارند خیلی مشکل است اما تا کنون از پس آن برآمده است و تمرین ها خوب پیش می رود . من در نمایشنامه "آنتیگونه" و "عروسی خون " و "باغ آلبالو" حضور دارم و یکی از نقش های هر نمایش را در سه شب خوانش می کنم.

بالا